Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 100.194
Online: 13

(ĐCSVN)- Với chủ đề “Sức sống của chủ nghĩa Mác trong thời đại ngày nay”, trao đổi lý luận lần thứ 8 giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Nhật Bản là dịp để hai bên nhìn nhận lại đầy đủ hơn sức sống của chủ nghĩa Mác, chia sẻ các kết quả tổng kết nghiên cứu lý luận và vận dụng thực tiễn, từ đó nhận thức sâu sắc hơn, khẳng định những giá trị bền vững trong học thuyết Mác...

"Sức sống của Chủ nghĩa Mác trong thời đại ngày nay"

(ĐCSVN)- Với chủ đề “Sức sống của chủ nghĩa Mác trong thời đại ngày nay”, trao đổi lý luận lần thứ 8 giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Nhật Bản là dịp để hai bên nhìn nhận lại đầy đủ hơn sức sống của chủ nghĩa Mác, chia sẻ các kết quả tổng kết nghiên cứu lý luận và vận dụng thực tiễn, từ đó nhận thức sâu sắc hơn, khẳng định những giá trị bền vững trong học thuyết Mác...

Ngày 16/10, tại thành phố Cần Thơ đã diễn ra Trao đổi lý luận lần thứ 8 giữa Ðảng Cộng sản Việt Nam và Ðảng Cộng sản Nhật Bản với chủ đề "Sức sống của Chủ nghĩa Mác trong thời đại ngày nay". 

Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh làm Trưởng đoàn. Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Nhật Bản do đồng chí Ta-na-ca Iu, Ủy viên Thường vụ Đoàn Chủ tịch, Phó Trưởng Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản làm Trưởng đoàn.

Quang cảnh Hội thảo. Ảnh: Ngọc Thiện- TTXVN

Phát biểu  khai mạc, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh: Cuộc Trao đổi lý luận lần thứ 8 giữa hai Đảng diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa khi những người Cộng sản và Mác xít trên toàn thế giới long trọng kỷ niệm 200 năm ngày sinh C.Mác và 170 năm ra đời tác phẩm "Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản". Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng khẳng định, với chủ đề “Sức sống của chủ nghĩa Mác trong thời đại ngày nay”, trao đổi lý luận lần này là dịp để hai bên nhìn nhận lại đầy đủ hơn sức sống của chủ nghĩa Mác, chia sẻ các kết quả tổng kết nghiên cứu lý luận và vận dụng thực tiễn, từ đó nhận thức sâu sắc hơn, khẳng định những giá trị bền vững trong học thuyết Mác, để hai Đảng tiếp tục kiên định, vững vàng trên nền tảng tư tưởng đã chọn và vững tin vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội trong thế kỷ XXI.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của hơn 30 năm Đổi mới đã tiếp tục khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của Cách mạng Việt Nam; sự vững vàng, kiên định trên nền tảng tư tưởng của Đảng, vận dụng sáng tạo, đúng đắn chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là tiền đề và điều kiện tiên quyết nhất để xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội mang bản sắc Việt Nam, của Việt Nam và do người Việt Nam thực hiện, với khát vọng đưa Việt Nam trở thành một nước công nghiệp tiên tiến vào giữa thế kỷ XXI.  

Trong báo cáo đề dẫn, đồng chí Ta-na-ca Iu khẳng định chủ nghĩa Mác là kim chỉ nam dẫn đường để Đảng Cộng sản Nhật Bản đánh giá, nhìn nhận tình hình ở Nhật Bản cũng như trên thế giới, tiến hành cải cách; đồng thời giới thiệu hoạt động lý luận và thực tiễn của Đảng Cộng sản Nhật Bản trên tinh thần kiên định vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác, cho rằng chủ nghĩa Mác là một di sản quý giá trong thời đại ngày nay. Đồng chí khẳng định Đảng Cộng sản Nhật Bản quyết tâm tiếp tục lấy Chủ nghĩa Mác làm "sợi chỉ đỏ xuyên suốt" trong sự nghiệp cách mạng của Đảng. Đồng chí Ta-na-ca Iu đánh giá cao thắng lợi của Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc trước đây cũng như đường lối đổi mới và hội nhập quốc tế hiện nay; nhận định rằng trong tình hình mới, mỗi Đảng có những thách thức khác nhau, nhưng đi lên chủ nghĩa xã hội thông qua kinh tế thị trường là con đường hợp quy luật phát triển.

Trước đó, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đã tiếp và trao đổi với đồng chí Ta-na-ca Iu. Tại buổi tiếp, hai bên đánh giá cao sự phát triển của quan hệ giữa hai Đảng trong thời gian qua, nhất là trong lĩnh vực trao đổi, chia sẻ lý luận. Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường các hoạt động giao lưu, hợp tác để thúc đẩy quan hệ hai Đảng, đóng góp tích cực cho quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước Việt Nam Nhật Bản và hòa bình, ổn định và hợp tác tại khu vực và trên thế giới./.

 Thông báo
°